„Mať prehľad o svojom majetku vie priniesť nemalú úsporu peňazí.“

Ing. Milan Orlovský – KOOR, s.r.o

O NÁS

Značka eIoT (energy Internet of Things) vznikla ako spoločná iniciatíva troch vzájomne kooperujúcich spoločností, ktoré sa rozhodli priniesť na trh nové inovatívne produkty v oblasti energetického manažmentu budov.

Spojením profesionálneho know-how z odlišných oblastí vznikol unikátny produkt, spĺňajúci najvyššie kritéria v oblasti energetického smart-meteringu a následného pretavenia získaných dát do zníženia energetických nárokov budov. Kvalitný a robustný softvér Chastia integrovaný s IoT sieťou pre získavanie dát o energiách je ideálnym nástrojom pre následné vyhodnocovanie spotreby energií, návrhov úspor či detekcie anomálií. Profesionálnym poradenstvom pre prácu so získanými údajmi tak zákazník získava najmodernejší systém pre efektívne riadenie a energetický manažment svojho portfólia nehnuteľností.

Mladá dynamická spoločnosť čerpajúca z viac ako 25 ročných skúseností v oblasti informatizácie a automatizácie systémov

a strategických partnerstiev, je integrátorom fundamentálnych prvkov pre odčítavanie energií z existujúcich alebo novoinštalovaných energetických meračov. Spojením s profesionálnou sieťou IoT na báze štandardu LoRa, Sigfox či NB-IoT a výberom inovatívnych koncových prvkov, získal tento produkt unikátnu konkurenčnú výhodu v kontexte celého regiónu (jednobodové snímanie spotreby spotrebičov NIALM-MONTREAL metódou, ultrazvukové snímanie prietokov vody a pod.).

Centrálnym uzlom kde sa zhromažďujú a ukladajú namerané dáta je profesionálny softvér,

prepájajúci svet Facility Manažmentu a správy energií všetkých druhov. Personalizácia softvéru pre potreby prezentácie dát podľa požiadaviek klientov je samozrejmosť, ktorá len umocňuje robustnosť jeho nasadenia vo veľmi širokej škále aplikácií. Takto sú dáta, ktoré tečú zo smart meračov zmysluplne integrované v špičkovom softvérovom nástroji, vďaka ktorému majú energetický špecialisti možnosť vyťažiť z nich maximum.

Vysoko efektívne opatrenia, ktoré energetickí experti odporučia na základe získaných dát

– to je parketa jednej z prvých spoločností zaoberajúcich sa energetickými službami (ESCO) na Slovensku. Na základe získania hodnotných dát (AMINET) a ich prezentácie v zrozumiteľnej forme (CHASTIA) tím profesionálov poradí,navrhne, prefinancuje a zrealizuje také opatrenia, ktoré výrazne zefektívnia energetickú bilanciu rôznych typov budov. Vďaka veľkému know-how v oblasti EPC (Energy Performance Contracting) a rôznych technologických implementáciách (kotolne, osvetlenie, solárne panely, batérie a pod.) vieme nasadiť optimálne a moderné riešenie s garanciou dohodnutých parametrov úspory.

RIEŠENIA

Princíp získavania, ukladania a zobrazovania dát:

Prínos pre spotrebiteľa:

 • Dokonalý prehľad o spotrebách elektrickej energie, vody a plynu.

 • Snímanie teploty a vlhkosti v každom požadovanom mieste „real-time“ sledovanie stavov.

 • Zistenie únikov, porúch a neželaných stavov.

 • Dáta pre evidenciu a vyhodnotenie s následný krokom pre návrh k efektívnejšiemu a ekonomickejšiemu fungovaniu – úspora.

 • Prehľadné grafy a tabuľky s možnosťou využitia pre ďalšie rozúčtovanie.

 • Správa nehnuteľností, majetku, dokumentácie a ich údržby (voliteľné).

 • Získanie ďalších benefitov, ktoré je analýzou dát možné navrhnúť.

PLATFORMA

Smart metering & Planning via IoT

eIoT – energy Internet of Things (energetický internet vecí)

Využitím moderných IoT technológií sme priniesli vzdialený smart-monitoring s komplexným energetický manažmentom a financovaním. Automatizáciou spracovania dát v energetike je možné efektívne, no hlavne okamžite priniesť správne rozhodnutia o potrebných zmenách v manažmente a spôsobe dosiahnutia čo najlepšieho energetického profilu zákazníka.

Jeden ucelený systém, ktorý sa skladá z nasledovných blokov:

Otvorená eIoT platforma nám dáva príležitosti na ďalší rozvoj portfólia meraných veličín, resp. automatizácie zberu údajov a ďalších možností v IoT oblasti smart riešení:

 • Meranie veličín ako intenzita osvetlenia, COx, NOx, SOx, prašnosť, hluk, UV žiarenie a iné.

 • Cloudové služby pre zabezpečenie fyzickej bezpečnosti (EZS, kamery a pod.).

 • Jednoduché ovládanie ďalších prvkov ako tienenie, infrakúrenie, chladenie.

REFERENCIE

Smart metering & planning vo výrobnej fabrike Amis, Spišská Belá.

Výrobná hala s bytom, ktorej majiteľ chcel mať jasný prehľad o spotrebe elektriny, vody a plynu. Hala z časti prenajímaná, nutnosť rozdeliť spotrebu energii, zefektívniť spotrebu a usporiť peniaze. Taktiež zabezpečenie „real-time“ sledovania teplôt a vlhkosti.

Nasadením IoT (internetu vecí) a facility manažérského softvéru sledujeme spotreby energií a ich špičiek. Meriame teplotu a vlhkosť v rámci celého objektu. Prinášame zákazníkovi vizualizáciu objektu, prehľadné reporty, zefektívňujeme fungovanie a šetríme peniaze.

Parametre projektu:

 • snímanie spotreby elektriny, plynu a vody

 • sledovanie teplôt a vlhkosti

 • namontovaných 11 snímačov

 • osadené podružné vodomery

 • pokrytie lokality prenosovou technológiou LoRa

 • zariadenia osadené bez hrubého zásahu do objektu

KONTAKT

L. Svobodu 73,
058 01 Poprad
Telefón: 0949 229 504
Email: eiot@eiot.sk
Web: www.eiot.sk